درب اتوماتیک کشویی یا ریلی

جک اتوماتیک کشویی(ریلی) برای دربهای پارکینگی که به صورت کشویی بر روی یک ریل می لغزد مورد استفاده قراررر می گیرد. درب های اتوماتیک کشویی در ساختمان هایی که فضای کافی برای نصب درب لولایی وجود ندارد استفاده می شود. البته فضای جانبی کافی برای حرکت کشویی درب باید وجود داشته باشد. درب اتوماتیک کشویی با نام درب اتوماتیک ریلی نیز شناخته می شود.
برای انتخاب درب اتوماتیک کشویی باید به نکات زیر باید توجه کرد :
● طول درب
● میزان تردد
● وزن درب