درب folding

درب Folding

درب Folding با امکان تا شدن برای داخل دهانه های کم عرض بسیار مناسب است . زیرا این دربها راه حل