درب اتوماتیک پر سرعت

درب اتوماتیک پر سرعت

سیستم درب های اتوماتیک پر سرعت , به طور کلی در مراکز صنعتی استفاده می شوند.

درب اتوماتیک صنعتی

درب اتوماتیک صنعتی

درب اتوماتیک صنعتی جهت نصب در ورودی سوله های صنعتی، پالایشگاه ها، نیروگاه ها،